Realizace dodávek

V oddělení realizace dodávek zařízení pracují zkušení inženýři a technici s dlouholetou praxí v oboru.

Naše oddělení realizace zakázek je složeno z odborníků v oblasti vzduchotechniky, chlazení, MaR i ostatních návazných profesí, se kterými je realizace spojena.

V rámci kompletních dodávek vzduchotechniky a klimatizačních zařízení, zabezpečuje na společnost dodávky, montáže, spuštění zařízení a uvedení do provozu, včetně měření výkonů zařízení a zaškolení obsluhy přímo na místě, u zákazníka, formou dodávny „na klíč", popřípadě po částech. 

Při řešení specifikých situací a detailů spolupracuje odddělení realizace s projekční kanceláří, což zajišťuje maximální zrychlení řešení těcho situací a vysokou odbornost a profesionalitu těchto řešení.